loe_lite.jpg

Utrolig nok er det funnet en hel antikk norsk Løveflaske ute i jordmassene etter gravingen ute på Hagein. Den stammer sikkert fra gjenstander fra bybrannen i 1940, da mye av branntomtene sammen med søppel ble fraktet hit. At den har overlevd transport, graving og masseforlytning med tunge maskiner er helt vanvittig. En slik flaske med den norske riksløven er fra langt ned på 1800 tallet.
loe_1.jpg
Det er et flott eksemplar som er funnet ved en tilfeldighet oppe i jord og steinmassene.Slike er sjeldne, og det er trolig funnet én til her i byen, i sjøen på Innlandet.
loe_2.jpg
Her ligger den sammen med masse andre ting . Flaks og tur.