neas_lite.jpgNeas

Neas er stadig på farten hva gjelder bredbånd og kabel TV. I dag holder de på oppe på taket av blokkene i Brinchmannsveien.

neas_1.jpg

Fiberutbygging i Brinchmannsveien 85-97

Info fra Neas:I disse dager er vi i ferd å ferdigstille Kristiansunds første FttH (FiberToTheHome)-nett. Vi har et tilsvarende nett aktivt men dette er i "Ny-Kristiansund" (Frei).

Borettslaget har i lengre tid vært plaget med et internt spredenett for TV og Data. Det ble i fjor bestemt i Borettslagets styre at dette nå var modent for utbytting. Dermed fikk vi i NEAS forespørsel om å skissere en løsning for dette. Det var da naturlig å foreslå den mest moderne løsningen som er i markedet. Som sagt, så gjort. nå har alle beboerne fått fiberkabelen helt inn i stua, med de kapasitetsmessige fordelene dette gir!

Med vennlig hilsen
      NEAS

Gøran Ingebrigtsen
Planlegger/Telekom