sner_1.jpgMildvær igjen

Når det blir mildvær, så begynner andre etappe med snøarbeid. Sluker går tett, og vekten blir tyngere slik at tak på bygninger må makkes. Her noen bilder fra formiddagen tirsdag.
sner_lite.jpg
Kommunen måtte på flere steder gjøre klar sluker hvis overvannet i forbindelse med snøsmelting setter inn.
sner_1.jpg
En kommunal innsatsstyrke holdt på med å fjerne tunge snømasser på et lagerbygg i Hagelin.
sner_2.jpg
Det var et grisvær for karene her som holdt på med rekkverk på den nye riksvei 64 i Vågen.