moon_lite.jpgNærme Tellus
Lørdag var det fullmåne, og ganske feilaktig ble det sagt at månen var så "stor" som den ikke hadde vært på 15 år. Rett sagt: Ikke på 15 år har månen vært nærmere jorda enn på lørdag
moon_1.jpg.Bildet: Tatt lørdag kveld, 2 eksponeringer med ulik lukkertid, lagt på hverandre for å få med tegninger, både i månen og i husene samtidig.(Foto og tekst:: Tom E. Felberg.)