nett.jpgGode råd til unge Dagen har som mål å være et treffsted for bedrifter, studenter og unge arbeidssøkende. Spesielt to faktorer skiller Nettverksdagen fra andre karrieredager. For det første er det kun unge arbeidstakere som står for planlegging og gjennomføring av arrangementet, noe som sikrer et ungt og treffsikkert innhold for dagen. Videre dreier dagen seg om noe mer enn kun rekruttering – som navnet tilsier er dreier dette seg om nettverksbygging, der bedriftene ønsker å knytte langsiktige forbindelser med de unge.Link til hjemmesiden

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her