glass_lite.jpg Som støyskjerm mot bebyggelsen monteres det faktisk glassvegg mot Tors vei i Dalen. Dette sikkert for å bedre lysforhold. Det skal også monteres slik glassvegg nede ved Balders vei får vi opplyst.
glass_1.jpg
Det er 20 mm pleksiglass som monteres her . Resten av vegstrekningen får tett vegg unntatt Baldersvei lenger ned.
glass_2.jpg
Ellers er de i full gang med å støpe betong-portal på tunnelinngangen i Vågen.