idrett_lite.jpg

Det er populært dette med idretts-skolen i Braatthallen på tirsdagskveldene. Masse barn får rørt kroppefanten så svetten siler her en times tid hver tisdag kveld.
idrett_1.jpg
Barna inndeles i grupper før trening. Her Hai-gruppa. Neste tirsdag blir det juleavslutning med nisse og overraskelser.
idrett_2.jpg
Det er bra innsats på alle felt. Her fra landhockeybanen.