plast_lite.jpg Endel av den yngere garde kan vel en gang lure på hvorfor det er så mye plast i jorda i hagen her og der rundt om i Karihola og andre steder. Dette er fyllmasse fra kverna på boss i 1970-80 årene. Folk kjøpte denne massen av j\kvernet "alt ulig" når de skulle anlegge hage rundt boligene. Hvor heldig dette var kan vel bestrides.
plast_1.jpg
I Karihola ser vi at plasten tyter ut. Det er nok ikke det verste. Mange giftige saker gikk rett i kverna også, men det ble slutt med kverningen i løpet av noen år.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her