dalv_lite.jpg Da er det kjørt siste tur fra Dalabrekka øst og inn i Dalaveien mot Atlanten-området. Nå foregår det veiarbeid her, og bakken opp til Wilhelm Dalls vei blir ikke så bratt.
dalv_1.jpg
Da er s\det stengt her for all framtid. Det blir en rolig gatestump Dalaveien her etter at alt er ferdig.