bollig_lite.jpgFornuftavgjørelse

Hvis det nå er bestemt at tilkomsten til FG Eiendom sitt boligprosjekt nord for Veolia A/S i Hagelin skal gå fra eksisterende kommunal vei i Hagelin, har vi all grunn til å være fornøyd her i Brunsvika -Karihola. Bygningsrådet vil ha denne løsningen. Ankepunket har nettopp vært tilkomsten som var prosjektert gjennom Brinchmannsveien-Makrellsvingen. Dette ser ut til å være lagt dødt ifølge innslag på TKTV.

bollig_1.jpg
Bak anlegget til Veolia A/S  kommer et nytt boligfelt. Hvis nå tilførselsveien blir lagt herfra og ut til feltet , i stedet for gjennpom Makrellsvingen/Karihola, mener vi fornuften har seiret. Bra !