fuggel_l.jpgSilda lokker?

Det er vanvittig med stormåse og svartbak ute på Eaholmen for tiden. Hva som lokker kan vel være hva som helst, men det er sild i området. Faktisk er det sett fin sild inne i Vågen under dykking de siste dagene også.

fuggel_1.jpg
Et hav av måser letter når en båt nærmer seg Eaholmen.