ove_l.jpgElever evakuert

Rett før kl. 11 onsdag var det en brannøvelse på ungdomsskolen på Dalabergan. Det ble foretatt full evakuering av alle elever og ansatte, noe som så ut til å gå rett så greit.

ove_1.jpg
Alarm ble utløst og brannbiler er her kommet til skolen .

ove_2.jpg
Elevene på vei inn igjen etter å ha vært evakuert ut av bygningen.