acer_l.jpgROV-fartøy

"Acergy Viking" kom inn i dag til byen. det er bygd ved Flekkefjors Slipp og Maskinfabrikk A/S, og har kostet 355 millioner kroner. Det er inngått  8 årskontrakt med Stolt Offshore, men ytterligere opsjon på 12 år. Det er voldsomt hva der satses på undersjøiske installasjoner. Skipet her er nettop et slikt operatørskin med avanserte fjernstyrte undervannsroboter som kan utføre til dels avanserte operasjoner til meget store dyp.

acer_s.jpg
Her stevner "Acergy Viking" forbi i dag tidlig. I bakgrunnen steinmassene fra tunnelen på Averøya. Skipet er 98 m langt , 19 meter bredt og gjør 19 mil på full fart.