tank_lite.jpgSørsundet

Oljetankene ved gamle Alnæs Canning i Lervika på Innlandet står for fall. Norsk Metallretur (tidligere Jema) holder på å brenne ned tankene. Gva tomten ovenfor bryggene her skal bruker til er uvisst, men det har vært nevnt boligtomter.

tanlk_1.jpg
Arbeidet er kommet godt i gang nede ved Sørsundet ser vi.

tank_2.jpg
Det er en blanding av propan og oksygen som brukes i brennerne.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her