gass_l.jpgNaboer reagerer

Haugesundsfirmaet Res-Q og kristiansundsfirmaet Minbas som opererer innen sikkerhetsopplæring, vil bygge et bygg ved Sjøheimevernet i Parkveien på Nordlandet som skal inneholde øvelsessenter med basseng for helikopter-velt og brannslokking. Naboer reagerer både på beliggenhet nær en lekeplass og byggets estetiske utssende.

gass_1.jpg
Her på tomta til Sjøheimevernet er det sendt inn byggeplaner på øvelsessenteret. På et opplysningsmøte til naboer blir det opplyst at også trærne her skal fjernes.

gass_2.jpg
Det reageres mot byggets utseende  og at det blir lagret gass i forbindelse med brannslukkeøvelser så nær lekeplassen rett ovenfor. Naboer vil at bygget blir planlagt på et egnet industriområde og ikke rasere parkområdet på Grunden på Nordlandet.

gass_3.jpg
Bygget er planlagt til å bli 9 meter høyt,14 meter langt og 13 meter bredt. Det er Sjøheimevernet som skal leie ut tomten til etableringen får vi opplyst av naboer.