smia_l.jpgStor investering

Smia Fiskerestaurant utvider og bygger på. Familien Rønninghaug satser friskt her, men siden fylkeskonservator er inne i prosjektet, blir det i alt 28 prosent dyrere løsninger , sier eierne til BN. Husene her er fra midt på 1700 tallet.

smia_s.jpg
Da uteplatten ble revet, var Nordmøre Museum og fant fram gammelt smedarbeide og gamle handlagde låser som lå under . Det er Aasen i Straumsnes som står for arbeidet her.

smia_3.jpg
Husene ger ungikk branne i 1940. Det gule, Mestergården er fra 1770, mens det blå er fra 1756. Rett bak, der Almvik brannvern er, knuste en tysk bombe hele bygget.

smia_1940.jpg 
Slik så det ut på tomta der Almvik Brannvernbutikk er sommeren 1940.(C) BN