odd_lite.jpgTok prøver av bunnen søndag

Norsk Miljøvernforbund vil anmelde notvaskeriet på Rensvik for brudd på forurensingsloven. Søndag var egenhendig lederen Kurt Oddekalv sammen med andre dykkere for å ta prøver av sedimentene. Også på land gikk de grundig til verks der det flyter rødt giftig kobberstoff.

odd_1_a.jpg
Dykkere gjør seg klar for å undersøke ved utslippstedet.(Foto: Wenche Horne)

odd_1.jpg
Bunnen er omtrent død stedvis. Her ble det også tatt prøver. Det er mye hydrogensulfid i bunnen nær land etter tonnevis av råtnende blåskjell.

odd_2.jpg
Oddekalv gikk grundig til verks. Vi ser kobberstoffet flyte på plassen.

odd_3.jpg
Her tas prøver av en stoff i en oppgravd steinfylling.

odd_4.jpg
Det er tydelige tegn på rødt stoff utenfor i sjøen også.

odd_5.jpg
Kurt Oddekalv blir intervjuet av Miljøvernforbundets egne pressefolk. Til Brunsvikanytt sier han at dette forholdet her må politianmeldes.(Foto: Wenche Horne)

odd_7.jpg
Under disse nøtene stod impregneringsanlegget i mange år. Folk som har kontaktet BN sier det må være mye søl i grunnen her; også sterkere "lut" enn hva som brukes på nøtene i dag.

odd_8.jpg
Ute i sundet er pelagiske fiskeslag som lyren tilsynelatende i god form. Nede ved en forlist lekter på 16 meters dyp seilte adskillig stor lyr omkring.

odd_6.jpg
Ved 13 tiden tørnet "Miljødronningen, NMF båt sørover mot basen i Bergen. (Foto:Wenche Horne)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her