bensin_lite.jpgMulig til høsten

Den berømmelige Hydro-"slæstar-stasjonen" i sentrum, blir selvbetjent a la stasjonen ved kirka oppe i Langveien etter hvert. bensin_stor.jpg
Her blirt detå kjøpe bensin på kort etter hvert. Så vet vi det.