bra_lBra løsninger utendørs

Alle foto:Roger Naas

Brattøya Sjøstuer i regi av Kristiansund Boligbyggelag er godt i gjenge inne i fjorden. Fra å være en svær tomt md steinmasser som har ødelagt Brattøya i 20 år, blir det nå flotte fritidsboliger ved sjøen her.

bra_1
Det er fin beliggenhet på disse "hyttene" inne på Brattøya. Den som liker hav og kyst kan boltre seg vilt inne på de flotte øyene her.
bra_2
Det er noen unike løsninger i bergverdenen her. For eksempel denne badelagunen med en kanal inn fra fjorden utenfor. Slettes ikke verst.
bra_3
Andre veien ser det slik ut.

 

bra_4
På land rundt husene er saker og ting blitt bra.