stene_lKokkolaveien 2 A Det går framover med byggingen av hus på den gamle tomta det Stenehuset stod. Nå er brannmurene støpt og trearbeidene er godt i gang.

 

stene_motdagfinn
Her kommer husene nedi hammeren i Kokkolaveien i Brunsvika. Det ble heller dårlig utsikt vestover for Dagfinn Tømmervåg i Kokkola 4 etterhvert dessverre.

 

stene_tele_tett
Det bir  tett nok med hus i dette området nå. I forgrunnen Høvik-boligene.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her