vann_lFor Gjøen-gården Før 1957-58 var det ikke lagt vannledning utover i Brunsvika. Hver gård hadde sin egen dam; noen hadde lagt rør inn til gården. Bildet her er fra Banahaugen oppom Reperbanen, og her er restene av et vannmagasin som ble overflødig etter hvert.

 

vann_s
Dette er altså vannet til Mosesmyra. Mulig var Reperbanen koblet på her også. Både Heggem, Fladvad og Kvalvåg-gården hadde egne dammer. Kvalvågdammen er også å se ennå.