nea_lNeas karer i finværet Disse to karene holdt på ute i grøfta vd tunnelområdet på Hagelin. De skulle koble sammen nye høyspentkabler med det gamle anlegget så dt ut til. Det er endel arbeid for Neas ute på området i og  med at bakken skal heves og ting flyttes.

 

nea_s
Brage Olsen(t.v) og Hans Knudtseth med kabelarbeid. Flott ute og jobbe nå ble det sagt.