huus_lByhagen trinn 2

Det er under bygging et stort bygg bak Sparebank 1 nordvest i Nerparken. Huset er plassert slik at det er lite synlig. Det er nesten faktisk borte fra bybildet.

huus_barmann
Det er "Rausainn Bigg" som er entrepenør på bygget. Her sett fra Barmansgate på Parkhaugen.

huus__brase
Det er godt gjort å få klemt et slikt stort bygg mellom Barmannhaugen og banken.

 

huus_tregt_mellom
Byhagen Borettslag trinn 2 ligger bak bankbygningen. Borettslagets trinn 1 ligger i Marstrandsgaten og ble ferdigstilt for nærmere ett år siden.