mest_lKonflikt med veien Etter det vi erfarer skal deler av brakkeriggen til Mesta flyttes litt grunnet at den kommer i konflikt med nyveien.

 

mest_s
Det er dette anlegget som skal flyttes litt lengere inn på plassen for å gi plass til veien.