rep_lFlere her i området

Rett etter krigen ble de  ex-tyske brakkene i Karihola utlyst for salg til private som manglet materialer til nybygg. Mange hus ble dermed bygd på den tyske brakkebyen som til sammen rommet over 300 mann i Karihola.

rep_dageid

Huset midt på bildet i Reipslagergata som tilhørte Arnulf og Mary Dageid ble delvis bygd av en tysk beboelsesbrakke som sto i krysset Hummerveien-Rekesvingen ute i Karihola.
rep_tegn
Brakka som Dageidhuset er bygd av var på 10 x 8.40 m og et utbygg på 6 x 2,75 m, en anseelig mengde materialer til nytt hus. Denne brakka hadda forøvrig guttene som bodde i Brunsvika til klubbhus til den ble solgt og revet i 1947.

 

rep_eilert
Også boligen til Odd Eilertsen i Reipslagergata 4 (nærmest) er bygd av materialer fra Karihola-brakkene. Her har vi ikke funnet ut fra hvilket bygg dett stammer fra.