dunk_lGress,hytte og dunk Småtravelt for brannvesenet i byen siste døgn. På Nordlandet har en lekehytte tatt fyr, Senere gikk 1000 kvadrat gress/lyng på Dalefeltet ad undas, og i kveld ved 17 tiden bosskasse ved Ricabygget nedenfor TK og kafeen.
dunk_roeger
Roger Svanemsli hentet noen bøtter med sjø fra havna til slokkevann.

 

dunk_vogn
Jan Åge Martinsen slapp å koble til pumper og remedier på brannvogn 23 denne gangen.