1_a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Larsen og gripværingforeningen vil være med å styre planene til reiselivet om bruk av Grip-været i turistsammenheng. De vil unngå at kapitalsterke inne i byen lager Grip til et døgnkontinuerlig turistmål. Det er greit at turister besøker Grip på dagtid med skyssbåten, men de vil ha fred i paradiset på kveldene. De ønsker en dialog om dette, går det fram av en reportasje i TV-Nordvest 11.desember.( 11.12)