Bajonetten  Brunsvikanytt har avbildet er til en norsk kammerlader, standarvåpenet til alle forsvarsgrener fra ca .1842 og fram til remingtongeværet overtok tidlig på 1870-tallet, skriver en leser.  Men kammerladeren ble brukt en god del
lengre, helt fram til Krag-Jørgensen  ble innført i 1894 i enkelte avdelinger, da i ombygd versjon (ombygd til patron i kaliber 12,17mm Remington).  Forøvrig er den norske kammerlader litt av en ingeniørkunst på 1800 tallet. Andre land holdt faktisk på å rote
med munnladningsgeværer ennå, opplyser vår våpenkjenner i leserkretsen.(20.9)kammer

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her