samle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke alle vet at det er glassreturstasjon og Freetex innsamling i Margretes Fryd. For de som aldri eller skjelden er her,er det dermed opplyst.