hage_lUtvikler varme

Store mengder hageavfall er i det siste kvernet og knust av den tyske overlagsmaskinen Doppstadt ute på Hagelin. Massene blir etter hvert kjørt til Sødalen og slamdeponiet der. Der skal det blandes med faststoffene som kommer fra silanleggene for kloakk rundt omkring i byen.

 

hage_s
Forråttnelsesprosessen utvikler mye varme inne i rankene.