rigg_lTil Vestbase en tid

Oljeriggen "Ocean Vanguard" ble buksert forbi Brunsvika og inn på Bremsnesfjorden ved 14 tiden søndag. Det var ankerhåndteringsfartøyene "Skandi Admiral" og "Havilla Mars" som stod for slepet assistert av "Waterbjørn". Riggen skulle til Vestbase /Vikanholmen, og blir liggende der en stund.

rigg_holmen
Her kommer riggen forbi Meldalsholmen søndag ettermiddag. (Foto: Frank I. Ellingsen)

 

rigg_b_fjord
Slepet gjøres klart for videre transport inn til Vestbase senere på ettermiddagen. Billedserie fra slepet  http://www.mediabasen.no/v/aktuelt/ocean_vanguard/