bor_lPå Bremsnesfjorden Det veldige borefartøyet "West Navigator" ligger for tiden på Bremsnesfjorden. Antagelig ligger det med det avanserte posisjoneringssystemet, for vi kan ikke se at ankrene er hivd. Et slikt system er en stor fordel da en slipper ankerhåndtering selv ute på Ormen Lange der skipet har boret  brønner og satt ned ventilsystem på 850 meters vanndyp.

 

bor_s
På Ormen Lange har skipet boret ned til 2700 meter under havbunn-nivå der reservoirene ligger. Skipet har også tidligere vært utenfor Mauretania i Vest-Afrika på oppdrag der. Det ruver i all fall godt "framfær rutåin åt Rausainn-karrain å ainner innj å utfær  Smevågjin".(Foto: Bjørn O. Angvik)