graver

 

 

Her ute på Hagelin holder Veolia sitt gjenvinningsanlegg for avfall til, og det er fullt kjør hele dagen. Det er ufattelige mengder som kommer inn her, og en gravemaskin sorterer treverk, metall, papp og annet som kommer inn med kontainere .Dette er god "gescheft" for tiden i Norge.