dok

 

Bjørn Ove Angvik som er redaktør i BN, har fått tak i mikrofilm av tusenvis av dokumenter fra krigstiden. Dokumentene omfatter tyskernes omfattende utbygginger og infanteridivisjonsdokumenter på Nordmøre og Trøndelag fra dag til dag. Han sier det vil ta lang tid å gå gjennom alt, men en mikrofilmleser har har fått tak i gjør jobben lettere. Forøvrig holder han akkurat på med å studere dokumenter om et omtrent avglemt skip som ble senket på Nordmøre,men det regnes med at denne historien vil komme i en eller annen form senere. (Tekst/ foto: Roger Naas)