I badestranda fortsetter arbeidet etter at mannskapene ble sendt til Storkaia-prosjektet. Gledelig er det at grunneier Oddrun Flatvad har avgitt grunn slik at en fin kant kan bygges i en hesteskoform rundt sandfjæra. Dette ser da ut til å bli bra.
14