Den amerikanske villminken er en stor strussel for fuglelivet som er ekstra sårbart nå som hekkesesongen står for døren.
Minken er en av de arter på Norsk svarteliste som er klassifisert som høy risiko og hvor det tillates jakt hele året.
Statens Naturoppsyn har tatt i bruk spesialtrente hunder for å få has på denne drapsmaskinen. På Sør-Smøla har det i flere år vært gjort forsøk på å utrydde minken som har desimert ternebestanden i regionen.(Tekst: Frank Karlsen)
brm 1
Denne minken ble observert i Brunsvika ved klippfiskbrygga på Mandag ettermiddag og satt i fella allerede dagen etter.(Foto:Frank Karlsen)
brm 2
Per Kristian Kleven som er en aktiv fangstmann og jeger skaffet tilveie minkfelle på kort varsel og minken satt i fella mindre enn en halv time etter den var satt opp. Derifra var veien til eksekusjonspeletongen kort.
På 60- og 70-tallet ble det drevet oppdrett av mink på denne eiendommen og på Meldalsholmen. Kun tuftene er å se av denne næringen som var ganske utbredt på Nordmøre fram til slutten av 70-tallet.(Foto: Frank Karlsen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her