Lostjenesten i Norge er per i dag 100 % brukerfinansiert. Med valgt leverandør, kan den maritime næringen på sikt se frem til en årlig besparelse på nærmere 25 millioner kroner per år, mener Kystverket.  Rederiet Bukser og Bergning A/S fikk tildelt oppgaven å bringe losene ut og fra skipene på stasjonene i Norge fra 1. april 2016. Anbudsprosessen har vart siden 2004. 
losene
Bukser og Bergning skal bygge 10 nye losbåter i forbindelse med . Her typisk lostjeneste på Griphavet fra stasjonen i Kristiansund. Mannskapene skal fortsette i jobben de er i nå. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her