Det graves i Klubba i forbindelse med avløpsplanen til kommunen. Det er omfattende rørsytem som skal i grunnen når alt avløp frabyen skal over fjorder i sjøledning og over land. Arbeidet begynte i 2012, og varer vel til rundt 2020. Da skal alt avløp fra boliger inn i et skikkelig renseanlegg i Hagelin. Og da er det snakk om rensing og ikke siling av tørrstoff. 
avl 1
Her vei fram til silanlegget i Myra. Om det skal sjaltes ut er ukjent, men mye tyder på det. Det vil komme en y pumpestasjon her som sender avløpsvannet over Brunsvikabukta i rør og fram til Karihola .
avl 2
Det blir endel tømmer etter arbeidet i traseen fra Svartholsbukta til nederst i Myra. 
avl 4
Omtrentlige planer for overføringen fra Nerlandsdalen til Karihola. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her