feed 1

M/S Feed Balsfjord, 64,5 x 10,8 x 3,8 m., bygd i 1989, max/gjennomsnitfart er 14,4/11,4 knop, hjemmehavn er Tromsø og Norsk flagg. Cargo ship (Reefer), container/lasteskip. Drives av Sjøtransport Rotsund A/S som også bruker båtene M/S Safir, M/S Rubin og M/S Feed Tromsø. Hovedgeskjeften er fórleveranser til oppdretsnæringen, transporterer for EWOS. Her i Ramnfjorden nord av KSU.( Foto: H.. Bloch)
feed 2
Skip ved Svartoksen på Hustadvika. " Nordfjord" het denne. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)
feed 3
" Kvitnos" i regntjukka søndag. Stort skip som drives med gassmaskiner. Her ved Kåråka lykta utafor Vevang. ( Foto: B. O. Angvik)
feed 4
Brønnbåten " Ro Fjell" langt ute i leia. Laksenæring. Moderne brønnbåt. ( Foto: B.O. Angvik)
feed 5
" Kong Harald "inn til KSU . Hogsnesbrygga på Averøy . ( Foto: B. O. Angvik)
feed 6
M/S " Alk"  registrert i St.J ohns foran Røsandneset. ( Foto: Gunn Henden)
feed 7
" Halsvik 1" kom nordover Hustadvika søndag. ( Foto: B.O. Angvik)
feed 8
" Island Frontier" på Bolgsvaet mandag. ( Foto: Håkon Bloch)
feed 34
Nytt pent skip foran Røsandneset mandag. Mye trafikk til basen her inne i Kristvika/ Hestvikholmene. ( Foto:: Gunn Henden)
feed 8x
" Ness " har vært her mange ganger før, men hvor det ble av er ukjent. Gikk inn Bremsnesfjorden. ( Foto: B. O. Angvik)
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her