Det har vært en nedtur for Kristiansund det siste halve året, og mere kommer vel. Innimellom er det litt byggevirksomhet og optimisme. Byen trenger det.
big 1
Innlandet Brygge, E.A. Smiths prosjekt på tomta i Jonassenskjærva er i gang. Her blir det 25 rekkehus til slutt etter planen. ( Foto: Håkon Bloch)
big 2
Husprosjektet til FG eiendom i Pilotveien nord for  flyplassen pr. dags dato har fått logoer fra firma på veggene. ( Foto: Håkon Bloch)
bigg 3
Kommunesn renseanlegg for avløpsanleggene for store deler av Nordlandet, Goma ,Innlandet og Kirkelandet er under bygging. Dette er et meget stort prosjekt her i byen. (Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her