Hatet mot Sitka-grana viser seg visst ute ved havet litt sør for Kvitholmen. Noen har satt opp et skilt for å få folk til å plante et tre. Egentlig et godt forslag sett i klimasammenheng, men det har vært heller laber interesse her. Heldigvis ?
tre sit
Kun ett eneste tre var å se på et stort felt ved sjøen bak den heller uvanlige skiltingen her. Rart eller fornuftig . ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her