Et gammelt tretårn ble i 1892, til byens 150-års jubileum, erstattet med et solid murtårn. Dette tårnet  trodde man var så dårlig at det kom til å ramle i grus og over folk på 1970 tallet. Det be derfor ble revet i 1976 og erstattet med en kopi som ble innviet 8. mai 1983 etter innsamlinger og annen støtte for prosjektet. I 1992 ble en kopi av det gamle tretårnet gitt i gave til Kristiansund kommune fra utflyttede kristiansundere so bor i Oslo. 
varden 1976
Mai 1976. En gravemaskin prøver å rive ned Varden fra 1892. Det gikk ikke. Kommunen måtte bore og sprenge det ned med dynamitt. Ny murpuss den gangen, så hadde tårnet stått godt ennå mest sannsynlig. ( Arkiv BN)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her