Vi har fått innspill i navnet på det nye bygget til Nasjonale turistveier på Atlanterhavsveien. En leser fra Averøy påstår at bygget ikke ligger på Eldhusøya, men på Lyngholmen. Og det skal være riktig. Atlanterhavsveien A/S kjøpte grunn på 1980 tallet, der det ganske riktig var Lyngholmen som stod i dokumentene får vi opplyst fra Hallstein Stene som var inne i prosjektet den gang. 
kartvg 6
Kartmessig sett ligger bygget på Lyngholmen og ikke Eldhusøya blir det påstått.
kartv 3
Her sundet som skiller Eldhusøya fra Lyngholmen. Den gamle steinmoloen mellom er å finne ennå på nordisden av veien.
kartf 1bn
Kart/ flyfoto fra 1960 viser holmene slik de var før Atlanterhavsveien ble bygd. ( Rødt merke plassering av nybygg)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her