Sist torsdag kveld var det godt med folk når to ”landkrabber” og administratorer gikk gjennom første del av dobbeltforedraget om Ole T. Flakke og hans skip i Norsk Skipshistorisk Selskap Nordmøre.
Torsdag 2. mai er Thor Olav Olsen og Jørgen Strand på plass for det siste møtet om temaet. Under forrige møte fulgte man Ole T. Flakke fram til rundt 1950, da satt Flakke på to skip: ”Rensvik”, og ”Rensholm” (nr. 1).På 1950-tallet gikk Ole T. Flakke til innkjøp av fire betonglektere som under krigen var bygget for tysk regning.
Disse ble ombygd til lasteskip og fikk motorer installert.
flak 2
"Renstind" var en 40 meter lang båt bygget i Holland av betong i mangel på stål i  1944 for den tyske Transportflotte Speer. Ole T. Flakke kjøpte båten i 1952. I 1954 sprang den lekk ved Ramsvika i Eide og gikk til bunns på 50 m dyp lastet med kalkstein. Dykkere fra KDK har vært nede på vraket.

1950-årene ble også tiåret hvor Ole T. Flakke kjøpte inn flere virkelig store skip. Fra Westfal-Larsen & Co. A/S kjøpte han i november 1953 d/s ”Porsanger”.

”Porsanger” var bygget i 1918 og var på 7.365 tdw. og strakte seg sine 380 fot. Flakke gav skipet navnet ”Rensborg”, men solgte det imidlertid straks videre til et av Torvald Klavenes sine selskaper i Oslo, hvor skipet seilte under nok et nytt navn; ”Orkla”. Denne ”Orkla” kjøpte så Flakke tilbake i januar 1955. Under Flakke sitt eierskap forliste ”Orkla” på Folla i januar 1957. I mai 1958 kom et nytt Westfal-Larsen-skip til Flakke. Denne gang var det ”Høyanger” fra 1924, med en tonnasje på hele 8600 tdw. Også dette skipet fikk navnet ”Orkla”. Denne ”Orkla” ble solgt på tvangsauksjon i et etterspill etter at m/s ”Onega” forsvant i Østersjøen i februar 1960.
flak 24
Ole T. Flakkes betongbygde skip  "Rensfjord " forliste ved Stokksund på reise Salten- Oslo med bjørkeved.. Skipet var et krigsbytte fra tyskerne til Norge i 1945, og som Flakke kjøpte i mai 1952. Ved forliset var det Bjarne Tetlie i Trondheim som eide skipet .Han kjøpte det i 1956, så Flakke-skipet på Krosskjæret er dermed ikke riktig.( Foto Jan G. Fugelsnes)

På 1950-tallet foretok også Ole T. Flakke investeringer på land. I 1952 kjøpte Flakke området i Fostervoldfjæra, på innsiden av Nordlandet. hvor Dahlviken Skipsverft ble anlagt i 1914. Flakke hadde planer om å starte et mindre verft her, uten at planene ble gjennomført. Sommeren 1956 kjøpte Ole T. Flakke det tidligere Rena Bruk på Rensvikholmen. Her ble det etter hvert et reparasjonsverksted for egne og andres skip: Rena Verft og Dokk A/S. Ett nybygg ble levert: sundbåten ”Rapp” som fortsatt går sine rundturer på havna i Kristiansund. Flere skip kom etter hvert inn i et av Flakkes mange rederiselskaper – ett av dem var ”Trollnes”, sjøsatt i Tyskland i mai 1921 som ”Irmgard”.
flak 23


Under Flakkes eierskap skulle skipet bære navnet ”Onega” – et navn som skulle bli nært forbundet med Ole T. Flakke. 5. februar 1960 forsvant ”Onega” i Østersjøen og med skipet også 16 mennesker.

1960-årene for Ole T. Flakke skulle bli rettsaker, konkurser, tvangssalg og nye runder i høyere rettsinstanser – og også ett år i fengsel. En masse flotte bilder på storskjerm vil følge foredraget under kveldens medlemsmøte i foreningslokalene i Loennechengården. Lokalene åpner kl. 18,30 og programmet starter kl. 19,00.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her