sjef

Dette var litt spesielt. Under et besøk som de russiske brannsjefer i St.Petersburg foretok på brannmuseet i begynnelsen av 1990 årene kom det inn melding om bilbrann ved Myra Blomst.
De ble med på utrykkingen og hjalp egenhendig med på slokkingen. På bildet får de celebre gjester slokke bilen, mens Ivar Løkvik gliser fælt av opptrinnet. (boa)

 

sjef

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her