I Kaibakken satte  tyskerne opp tanksperringer i forbindelse med anti-invasjonsforsvaret . Slik var det på alle veier som førte opp fra sjøen over hele byen. På bildet ser det ut som noe er støpt ned i betongen mellom sperringene. Mest sannsynlig er det minelagt passasje her. Bildet er fra kapitulasjonsdagene i 1945.(Foto: Ukjent)
kaibak.jpg