Det kan kanskje være greit å se fargene og inventaret i et gjennomsnittlig husvære for rundt 50 år siden.
1972.jpg
Ergo-seksjon og tapet av tidsriktig farge. TV begynte å bli utbredt midt på 1960 tallet; selv om bildet her fra etter 1972, viser det allikevel et typisk stuebilde fra rundt 1960.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her