Kristiansund Losse og kailag ble stiftet år 1900. De markerte derfor 50 år i 1950. KLK var en stor organisasjon før og etter krigen. Nærmere 200 mann kunne de stille med på losse og lastearbeid av skip. I dag er det vel én eller to mann igjen.

losse.jpg

Foran fra venstre Ole Stokke, sekretær, Kristian Wågbø, formann og Ingvald A. Hansen. Bak f.v: Asbjørn Røe,kasserer, Karl Solskjær, Kåre Olsen. forr.fører, og Ole Solskjær.