Det kan passe å vise et fint gammelt bilde av området ved gassverket når Kullkrana rives nå i 2009. Fotoet er fra mellom 1914 og 1932. Gassverket produserte gass av kull som ble sendt ut i ledninger til husstandene i byen. Vi skimter også 1700 talls husene bak verket og Andersen smia, nåværende Smia Fiskerestaurant. Interessant er også å se gården som stod der Almvik Brannservice er i dag. Den gikk med under bombingen i 1940.
gass.jpg
Det er store forandringr her også siden dette fotoet ble tatt. (Knut Kristiansen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her