Bildet her er fra Reperbanen i Brunsvika fra rundt 1960. E-verket som det het den gangen holder på å dra en kabel som skal legges i en grøft. Minkfarmen til Hans Gjøen kan vi se til høyre. Det hører med til historien at den første enkle strømledning kom til Brunsvika i 1928.
 banen.jpg

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her